Pokud není v případě jednotlivých textů uvedeno jinak: platí pro web www.volnyblok.cz licence „Creative Commons“ verze 3.0 Česko.

Provozovatel ani autoři textů a dalšího obsahu webových stránek www.volnyblok.cz neodpovídají za újmu (škodu) vzniklou případně právním postupem v konkrétní věci. Obsah webu www.volnyblok.cz nenahrazuje kompletní, odbornou, právní aj. pomoc, která je nebo může být v české nebo v jiné legislativě zakotvena jako jediná kompletní či možná odborná pomoc s úplným pokrytím odpovědnosti a zárukami ochrany práv. Jakékoliv rady, odpovědi, návody aj. texty a obsah webu www.volnyblok.cz jsou negarantované a provozovatel ani autoři textů a dalšího obsahu webových stránek www.volnyblok.cz neodpovídají ani neručí za jejich úplnost, pravdivost a správnost. V případě, že bude návštěvník www.volnyblok.cz postupovat dle poskytnutých rad, návodů, odpovědí, textů a dalšího obsahu na webu www.volnyblok.cz, činí tak výhradně na svoji vlastní odpovědnost. Poskytnuté rady, návody, odpovědi, texty aj. informace a obsah webu www.volnyblok.cz v žádném případě nemohou nahradit komplexní služby poskytované např. odborníky, advokáty, notáři, lékaři, veterináři, vědci, úřady aj. k tomu určenými fyzickými nebo právnickými osobami.

Vznikne-li návštěvníkovi webu www.volnyblok.cz jakákoli újma (škoda), hmotná či nehmotná, v přímé či nepřímé souvislosti s obsahem webu www.volnyblok.cz, tak provozovatel www.volnyblok.cz ani autoři textů a dalšího obsahu webových stránek www.volnyblok.cz za ni nenesou žádnou odpovědnost.

Provozovatel webu www.volnyblok.cz a dalšího obsahu webových stránek www.volnyblok.cz zpracovává Vaše osobní údaje v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., Zákonem o zpracování osobních údajů a dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“). Zpracování osobních údajů je prováděno pro novinářské účely nebo pro účely akademického, uměleckého nebo literárního projevu. Zveřejněné osobní údaje jsou v souladu s podepsaným písemným a kdykoliv odvolatelným souhlasem konkrétních fyzických osob, které výslovně písemně souhlasily se zveřejněním svého životního příběhu, zkušeností, dokumentace, informací s osobním podtextem apod. Bez písemného souhlasu lze poskytnout veřejnosti v rámci závažného veřejného zájmu osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři či zaměstnanci veřejné správy etc., které vypovídají o jejich veřejné nebo úřední činnosti, o jejich funkčním nebo pracovním zařazení.