2021-07-07

Přijďte na pokojnou akci na Malostranském náměstí

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Prosíme, přijďte na naši pokojnou akci ve středu 7. 7. 2021 od 08.00 na Malostranské náměstí v Praze.

Akce před Poslaneckou sněmovnou PČR má poslance přimět, aby neschválili navrhovaný Sněmovní tisk 1242.

Návrh pořadu 111. schůze PSP ČR, 7. 7. 2021 od 09.00
1. sněmovní tisk 1242 - zkrácené jednání

V České republice je stav legislativní nouze upraven zákonem č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Stav legislativní nouze může na návrh vlády vyhlásit předseda Poslanecké sněmovny, jestliže jsou:

 • zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo
 • zásadním způsobem ohrožena bezpečnost státu anebo
 • kdy státu hrozí značné hospodářské škody.

Ani jedna tato skutečnost není naplněna!

Stav legislativní nouze se vyhlašuje vždy na určitou dobu a platí pro něj, že vládní návrhy zákonů mohou být projednány v tzv. zkráceném jednání. V něm jsou stanoveny nepřekročitelné lhůty jednotlivých fází legislativního procesu:

 • první čtení zákona se vůbec nekoná,
 • ve druhém čtení se nemusí konat obecná rozprava a může být omezena řečnická doba,
 • neplatí stanovené jednací dny a nutné lhůty pro čtení třetí a lze navíc jednat i po 21 hodině, jakož i v pondělí, sobotu a neděli.
 • Stejně tak neplatí nutné lhůty pro projednání osnovy zákona v případě vrácení Senátem či prezidentem.

Radek Vondráček (za ANO) coby předseda Poslanecké sněmovny ČR vyhlášením stavu legislativní nouze zneužívá své postavení, aby byly prosazeny zákony proti občanským svobodám – zákony nastolující apartheid a totalitu.

Covidová mafie se 7. 7. 2021 v legislativní nouzi pokusí projednat:

 • Novelu zákona o ochraně veřejného zdraví (přečíslovaný Sněmovní tisk 1225 – nyní Sněmovní tisk 1231, a schválit tak tzv. covid pas a apartheid.
 • Novelu zákona o zvláštních způsobech hlasování Sněmovní tisk 1242/0, a tím připravit obrovský volební podvod.
VOLNÝ BLOK – VÝZVA
 • Prosíme, přijďte ve ST 7. 7. 2021 od 08.00 na Malostranské náměstí v Praze. Musíme tam být předtím, než začne program Sněmovny od 09.00.
 • Postavíme se společně proti této zvůli.
 • Prosíme, PIŠTE POSLANCŮM, aby toto jednání blokovali. Nesmí odejít ze Sněmovny. Nesmí se zdržet hlasování. Musí hlasovat proti!
 • E-maily poslanců: www.napistejim.cz

PROSÍME, SDÍLEJTE VŠEM, VŠEMI ZPŮSOBY

Jak sdílet e-mailem?

Podrobný návod: Proč a jak sdílet všem, všemi způsoby?

Volný blok je cenzurován a blokován na Facebooku, Twitteru, YouTube i v masmédiích, včetně České televize. Prosíme, sdílejte informace svým kontaktům také e-mailem.

 1. Název článku zkopírujte do předmětu e-mailu.
 2. První odstavec článku vložte do těla e-mailu.
 3. Odkaz na článek připojte pod odstavec do e-mailu.
  Pod odkaz přidejte výzvu: Prosím, přepošlete to všem svým kontaktům.

Jak obejít cenzuru na e-mailových službách:

 • Změňte název článku.
 • V názvu článku vynechte některá písmena.

Před změnou: Turnikety nevpustí neočkované – už se nikam nedostanete
Po změně: Trnkety nevstí nčkované – už ani krok